Reklamy

Ars longa, vita brevis

Nie tak łatwo wszystko ująć i wypowiedzieć, jak to nam zwykle sugerują; nie można wysłowić wszystkiego, co się zdarza, wiele zdarzeń żyje w przestrzeni, której nigdy nie naruszy słowo. A zdarzenia, które najtrudniej wysłowić, to dzieła sztuki – tajemnicze egzystencje, trwające obok naszego życia, gdy to przemija.”       –  Rainer Maria Rilke Stowarzyszenie Virtualia ART adresuje swoje przesłanie do tych, którym stały i bezpośredni kontakt ze Sztuką, Kulturą jest w tym samym stopniu potrzebą, co stylem życia. Będąc twórcami jesteśmy także odbiorcami tych dóbr, których ostoją jest Sztuka. Będąc indywidualistami jako twórcy, jesteśmy wspólnotą w zakresie spontanicznych uniesień w procesie kreacji, ona nie bierze się z konkretnych uczuć lecz z doświadczeń. Obraz robi na nas wrażenie, gdyż widok, który zachwycił artystę, w obrazie jest już pięknem odczutym. Medium, które organizuje nowe wspólnoty twórców jest internet, który ma olbrzymi potencjał w komunikowaniu twórców i odbiorców sztuki oraz jest źródłem inspirujących eksploracji artystycznych pogłębiających naszą wiedzę o sztuce i trendach, wokół których oscyluje. Stowarzyszeniu Virtualia ART patronuje idea otwarcia i wzajemnego przenikania się relacji wirtualnych w rzeczywiste i odwrotnie, aby wzbogacić się o cudze doświadczenia, wzajemnie inspirować artystycznie, umożliwiać nowe formy dialogu twórców z odbiorcami, stwarzać sobie alternatywny obieg sztuki w każdej z możliwych przestrzeni. Aby Sztuka była źródłem zaspokojenia duchowego, estetycznego, intelektualnego, a także cieszyła, bawiła, wywoływała emocje w bezpośrednich kontaktach.